حک و برش لیزر

حک و برش لیزر

متریالها قیمت ذکر شده قیمت پایه بوده و چنان که قیمت نهایی بالاتر از 100.000تومن باشد جهت تایید اجرا با شما تماس گرفته می شود(ضروری)
قیمت های ذکر شده برای هر دقیقه میباشد
در صورت نیاز با جنس این قسمت را کامل کنید
هزینه حمل و نقل
انواع فایل های مجاز : cmyk, حداکثر اندازه فایل: 4 MB.